obrazekInżynieria chemiczna i procesowa – rozwiązuje występujące w przemyśle i życiu codziennym problemy poszukując sposobu ich realizacji z naciskiem na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego, emisję zanieczyszczeń oraz dbanie o odpowiednią jakość produktu.

Dyscyplina ta wprawdzie powstała, aby wspierać realizowanie procesów przemysłu chemicznego,
ale w XXI wieku inżynieria chemiczna i procesowa zajmuje się już nie tylko:
•    klasycznym projektowaniem, budową i obsługą aparatów oraz instalacji przemysłowych należących do przemysłu chemicznego i przemysłów przetwórczych, ale także:
•    projektowaniem numerycznym i modelowaniem zjawisk występujących w instalacjach przemysłowych przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi w postaci symulatorów procesowych i kodów numerycznej mechaniki płynów typu CFD.
Serdecznie zachęcam do studiowania inżynierii chemicznej i procesowej na WTiICh.


Dyrektor Instytutu
Dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych