Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzone są studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa:

  • stacjonarne I stopnia (S1) - studia 3,5 letnie
  • niestacjonarne I stopnia (N1) - odpłatne studia 4 letnie

Profil Absolwenta

Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa dysponując umiejętnościami projektowania oraz szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach. Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej, chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej, energetycznej, naftowej (rafinerie i zakłady uzdatniania gazu ziemnego), ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu.

Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, laboratoriach, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie oraz administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz, czym jest Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz dlaczego warto ją studiować...

Przykładowe przedmioty ogólne i podstawowe

Przykładowe przedmioty kierunkowe

Przykładowe przedmioty specjalnościowe

Zasady rekrutacji

Kryterium kwalifikacji na studia jest ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmujący: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata.

Jeżeli chcesz studiować na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zarejestruj się w Internetowym Systemie Rekrutacji