Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 nasz kierunek okazał się być najlepszy spośród ocenianych kierunków na ZUT:
Zajęliśmy 4 miejsce w Polsce zdobywając 68.01%.
Żaden kierunek ZUT nie został oceniony tak wysoko.

 

Na drugim miejscu w ZUT jest Technologia Chemiczna, która zajęła 8 miejsce i zdobyła 67.89.

Pozostałe kierunki zdobyły dużo gorszą ocenę:

 

 

Automatyka i robotyka: 23(ostanie) miejsce i 46.93%,
Architektura: 11 (na 13) miejsce i 52.16%,
Budownictwo: 19 (na 23) i 51.21%,
Elektrotechnika: 11 (na 14) i 51.84%,
Energetyka: 12 (na 14) 54.82&,
Informatyka 28 (na 30) 40.15%,
Inżynieria Materiałowa: 10 (na 18) i 55.68%,
Inżynieria Środowiska: 21 (na 25) 54.53%,
Mechanika i Budowa Maszyn: 20 (na 26) 53.33%,
Transport: 10 i 13 (na 13) 55.12% i 50.77%,
Zarządzanie i inżynieria produkcji: 16 (na 22) 51.04%.

 

 

źródło: http://engineering.perspektywy.pl/ranking