Badania naukowe

Aktualnie w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska prowadzone są badania podstawowe i stosowane w szerokim zakresie tematycznym. Działalność badawcza Instytutu koncentruje się na następujących tematach:
 • wymiana pędu, ciepła i masy w procesach mieszania
 • wymiana ciepła, masy i pędu w aparatach z mieszadłami obrotowymi
 • numeryczne modelowanie procesów przenoszenia w mieszalnikach z zastosowaniem numerycznej dynamiki płynów
 • mieszalniki z mieszadłami wibracyjnymi i obrotowymi z bocznym wprowadzeniem mieszadła oraz dynamika mieszalników
 • wymiana ciepła i masy w procesach suszenia i procesach adsorpcyjnych
 • nieustalony ruch ciepła i masy w suszeniu próżniowym i sublimacyjnym oraz desorpcja próżniowa wilgoci wieloskładnikowej
 • oczyszczanie gazów i cieczy metodami adsorpcyjnymi
 • regeneracja adsorbentów
 • modelowanie procesów adsorpcji i suszenia
 • optymalizacja parametryczna i strukturalna urządzeń i instalacji w procesach przemysłowych i ochronie środowiska
 • optymalizacja kolumn rektyfikacyjnych z wypełnieniem oraz systemów reakcyjno-rektyfikacyjnych
 • optymalizacja strukturalna systemów krystalizacyjnych
 • zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu i optymalizacji procesów
 • wybrane procesy ochrony środowiska
 • ochrona zapachowej jakości powietrza
 • procesy i bioprocesy membranowe
 • usuwanie zanieczyszczeń z cieczy i gazów w reaktorach z wyładowaniem koronowym
 • biofiltracja gazów odlotowych