Zakład Inżynierii Procesowej, Informatyki Procesowej i Ochrony Atmosfery

Kierownik zakładu


dr hab. inż. Elżbieta Gabruś
tel. 91 449 49 25
email: Elzbieta.Gabrus@zut.edu.pl

Nauczyciele akademiccy


prof. dr hab. inż. Józef Nastaj
dr hab. inż. Elżbieta Gabruś - kierownik zakładu
dr inż. Konrad Witkiewicz - adiunkt
dr inż. Tomasz Aleksandrzak - asystent

Pracownicy naukowo-techniczni


Marek Kośmiński - starszy technik
mgr inż. Małgorzata Tuligłowicz - starszy technik
mgr inż. Katarzyna Ziętarska- starszy technik