Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Kierownik zakładu


dr hab. inż. Bogdan Ambrożek
tel. 91 449 46 22
email: Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl

Nauczyciele akademiccy


dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - kierownik zakładu
dr inż. Małgorzata Friedrich - asystent
Pracownicy naukowo-techniczni
mgr inż. Aleksandra Antoniewicz- starszy technik (Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza)