Zakład Ciepłownictwa i Gospodarki Odpadami

Kierownik zakładu


dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT
tel. 91 449 43 32
email: Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl

Nauczyciele akademiccy


dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. ZUT - kierownik zakładu
dr inż. Henryk Łącki - starszy wykładowca
dr inż. Dorota Downarowicz - adiunkt
dr inż. Marian Kordas - adiunkt
dr inż. Maciej Konopacki - asystent