Studia magisterskie


Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej prowadzone są 1,5 roczne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa:


  • stacjonarne II stopnia - S2
  • niestacjonarne II stopnia - N2 (odpłatne)

Specjalności


Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, student obiera profil kształcenia na jednej z dziewięciu specjalności uruchamianych w zależności od aktualnego zainteresowania studentów.Informatyka procesowa

Procesy i urządzenia w ochronie środowiska

Inżynieria bioprocesowa

Inżynieria procesowa

Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Inżynieria procesów ekoenergetyki

Inżynieria procesów przeróbki ropy i gazu

Inżynieria procesów wytwarzania olefin


Zasady rekrutacji


Jeżeli chcesz studiować na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zarejestruj się w Internetowym Systemie Rekrutacji