Inżynieria procesów wytwarzania olefin

Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności z zakresu inżynierii procesów wytwarzania olefin.


Przedmioty specjalnościowe


 • Inżynieria systemów procesowych
 • Dynamika procesowa i sterowanie I i II
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria reaktorów chemicznych II
 • Zaawansowane zagadnienia przenoszenia pędu ciepła i masy
 • Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
 • Obliczeniowa mechanika płynów
 • Technologia produkcji olefin
 • Dynamika procesowa i sterowanie II
 • Układy pomiarowe w procesach przemysłowych
 • Procesy separacji
 • Projektowanie, integracja i intensyfikacja procesów
 • Kompleksowe zarządzanie jakością
 • Przemysłowe procesy katalityczne
 • Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przemysłowych
 • Zarządzanie i inżynieria energii
 • Wykłady specjalistów z Polic
 • Obliczanie kosztów instalacji przemysłowych
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemyśle
 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem