Inżynieria procesów przeróbki ropy i gazu

Procesy związane z wydobyciem, przeróbką, transportem, oczyszczaniem i magazynowaniem ropy i gazu.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria złożowa
 • Przepływ płynów w ośrodkach porowatych
 • Metody matematyczne w modelowaniu procesów
 • Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Projektowanie procesow przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Procesy przetwarzania gazu ziemnego
 • Produkcja paliw
 • Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Transport i dystrybucja gazu ziemnego
 • Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przerobki gazu ziemnego i ropy naftowej
 • Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowym
 • Bezpieczeństwo w przemyśle naftowym
 • Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowym