Inżynieria procesów ekoenergetyki

Student nabywa umiejętności dokonywania oceny technicznej, środowiskowej i ekonomicznej energochłonnych procesów przetwórczych stosowanych w jednostkach gospodarczych różnej skali. W swej działalności zawodowej absolwent będzie potrafił uwzględniać aspekty ochrony środowiska i gospodarki zrównoważonej z wykorzystaniem energooszczędnych technologii i alternatywnych źródeł energii.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznego
 • Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowych
 • Pozyskiwanie energii a ochrona środowiska
 • Energia ze źródeł naturalnych
 • Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznym
 • Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklingu
 • Zasady energetyki proekologicznej
 • Ogniwa paliwowe
 • Hybrydowe żródła energii
 • Produkcja wodoru i gospodarka wodorowa
 • Zastosowanie wodoru w ekoenergetyce
 • Produkcja biopaliw
 • Pozyskiwanie energii z biomasy
 • Odpady jako źródło energii
 • Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowych
 • Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielcze
 • Problemy obliczeniowe sieci gazowych
 • Zrównoważona gospodarka energią
 • Geostrategia ekoenergetyczna
 • Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej
 • Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie