Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Absolwenci tej specjalności posiadają dodatkową wiedzę z zakresu dobrych praktyk wytwarzania, zarządzania produktem, kompleksowego zarządzania jakością, prawa normalizacyjnego i patentowego.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Inżynieria przepływu płynów
 • Gospodarka energią
 • Procesy rozdziału substancji
 • Inżynieria procesow reaktorowych
 • Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych