Inżynieria procesowa

Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji wybranych procesów i aparatów szeroko stosowanych w wielu gałęziach przemysłu zajmujących się przetwarzaniem materii i energii.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Mieszanie i mieszalniki
 • Teoria i technika suszenia
 • Fluidyzacja
 • Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowej
 • Systemy odzysku ciepła
 • Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masy
 • Technika adsorpcyjna
 • Specjalne metody rozdziału
 • Inżynieria materiałów ziarnistych
 • Procesy transportu burzliwego
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych