Inżynieria bioprocesowa

Studenci poznają głębiej aspekty biologiczne bioprocesów, ich sprzężenia z aspektami technicznymi i możliwości zastosowania bioprocesów w przemyśle i w ochronie środowiska.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe>
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Podstawy biochemii
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria reaktorów biochemicznych
 • Metody rozdziału bioproduktów
 • Techniki membranowe
 • Suszenie bioproduktów
 • Elementy inżynierii biosystemów
 • Komputerowe modelowanie bioprocesów
 • Elementy bioinformatyki
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych