Procesy i urządzenia w ochronie środowiska

Studenci zapoznają się szerzej z metodami zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, wody i gleby, zarówno poprzez działania minimalizujące wytwarzanie zanieczyszczeń, jak i ich usuwanie.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesow
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Oczyszczanie cieczy
 • Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazów
 • Procesy adsorpcyjne
 • Metody oczyszczania gleby
 • Problemy prawne w ochronie środowiska
 • Odpylanie gazów
 • Gospodarka odpadami
 • Utylizacja ciepła odpadowego
 • Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowa
 • Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
 • Absorpcja i absorbery
 • Modelowanie - ekologia i środowisko
 • Zintegrowane obliczenia inżynierskie
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych