Informatyka procesowa

Studenci otrzymują poszerzoną wiedzę z zakresu zastosowań komputerów do modelowania procesów i wykorzystywania tych modeli do rozwiązywania problemów związanych z optymalnym projektowaniem aparatów i urządzeń procesowych, analizą ich działania i efektywną eksploatacją.


Przedmioty specjalnościowe


 • Prawo normalizacyjne i patentowe
 • Projektowanie systemów procesowych
 • Dynamika procesowa
 • Optymalizacja procesowa
 • Techniki eksperymentu
 • Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowym
 • Modelowanie i symulacja w mezo i molekularnej skali
 • Metody numeryczne i programowanie
 • Komputerowe metody projektowania
 • Komputerowe modelowanie procesów przenoszenia
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowego
 • Grafika komputerowa aparatów i urządzeń
 • Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danych
 • Elementy bioinformatyki
 • Wykład monograficzny
 • Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowej
 • Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczych