Czym jest Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Stanowi ona pomost łączący chemię (reakcje chemiczne w próbówce) z realnym światem na zewnątrz laboratorium. Specjaliści IChiP znajdują metody powiększania skali laboratoryjnej procesu do skali przemysłowej. W tym celu, bazując na znajomości zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosują zasady inżynierskie do:
 • wynajdowania, projektowania, rozwijania i wdrażania procesów,
 • zarządzania i eksploatacji procesów,
 • projektowania i udoskonalania produktów.

Projektowanie procesów polega na:
 • Wynajdowaniu nowych procesów
 • Projektowaniu aparatury i instalacji dla procesów
 • Sterowaniu procesem
 • Udoskonalaniu procesu etc.

Projektowanie produktów obejmuje:
 • Dobór właściwego produktu
 • Projekt wytwarzania produktu
 • Udoskonalanie produktu etc.

Inżynierowie, absolwenci kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa zajmują się przemianami fizycznymi i chemicznymi takimi jak:
 • Reakcje chemiczne i biochemiczne
 • Procesy przenoszenia pędu, ciepła i masy.
 • Przemiany fazowe (np. topnienie, wrzenie, sublimacja)
 • Mieszanie i separacja

w różnej skali:
 • na poziomie molekularnym – jak cząsteczki reagują
 • na poziomie procesu – jak zachodzą przemiany w aparacie
 • na poziomie instalacji – jak procesy mogą być powiązane ze sobą
 • na poziomie globalnym – logistyka, zarządzanie, środowisko