Kwalifikacje i praca po studiach

Nasi absolwenci są poszukiwanymi specjalistami w zakładach:
  • przemysłu chemicznego i rafineryjnego,
  • uzdatniania gazu ziemnego,
  • przemysłu gumowego,
  • przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
  • energetycznych i w ciepłownictwie,
  • gospodarki komunalnej i w oczyszczalniach ścieków,
  • budowy aparatury procesowej,

oraz
  • w biurach projektowych i firmach konsultingowych
  • w służbach kontroli środowiska, bezpieczeństwa i higieny przemysłowej,
  • w laboratoriach i instytutach badawczych etc.

Absolwenci, którzy nie chcą pracować w przemyśle mogą łatwo znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ponieważ nabyli na studiach umiejętności rozwiązywania współczesnych problemów inżynierskich. Posiadają umiejętności w zakresie analizy inżynierskiej i zarządzania.